• Hoş geldiňizOsoson !
  • canvas bag
  • leather bag
  • pu bag
  • wallet

“Yoson Model Show”

Ososon hakda

2019-njy ýylyň 21-nji sentýabry, Alibaba Yoson üçin sumka meýdançasynyň iň köp üpjün edijilerini we 36 ýurtdan ýüzlerçe ýokary we markaly müşderini çagyryp, ososon üçin nusgalyk sergi gurady.Ososon, Alibaba taryhynda bu hormata eýe bolan ilkinji we ýeke-täk öndüriji.

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Ososon deri

company
1999-njy ýylda döredilen Guan Guangzhouou Yoson Leather Co., Ltd, kanwas / deri / PU / neýlon haltalar üçin Hytaýyň iň gowy 3 OEM / ODM öndürijisi we gapjyk, guşak we ş.m. inedördül metr, şol sanda gurnama liniýalary, sergi otaglary, nusga alma otagy, ofisler, ammarlar we ýygnak otaglary we kiçi sport zallary ýaly beýleki desgalar.Şeýle hem, YOSON-yň üpjün ediji ulgamy, esasanam material üpjün edijiler, ýuwmak we logotip prosesi üpjün edijileri gaty subut edildi.Disneý, Armani, MK we beýleki meşhur markalar bilen işleýäris.“YOSON” -y saýlaň, bu size öz markaňyzy gurmaga kömek eder.
yjkulo_43
yjkulo_03
yjkulo_05
yjkulo_07
yjkulo_09
yjkulo_10
yjkulo_11
yjkulo_12
yjkulo_14
yjkulo_16
yjkulo_18
yjkulo_20
yjkulo_22
yjkulo_27
yjkulo_28
yjkulo_30
yjkulo_32
yjkulo_34
yjkulo_39
yjkulo_41