• Hoş geldiňizOsoson !

Torba

 • Wholesale Vintage Style Washed Retro Luggage Bag Canvas Backpack Travel Backpack

  Lomaý wintage stili ýuwulan retro goş goş sumkasy kanwas sumka syýahat sumkasy

  “Ososon” agyr ýükli kanwalar üçin ýörite ýuwujy bejergisi bilen sumkany syýahat edýär we ähli dizaýny has retro we üzüm edýär.Üzüm stiliniň görnüşi, noutbuk, mata, kitaplar, magzin, gapjyk, ipad, telefon we ş.m. ýaly zatlary goýup biler. Gündelik durmuşda ýa-da gysga aralyga syýahat etmek üçin iň gowy saýlawyňyz.

  Bu kanwas sumkasy gündelik ulanmak ýa-da mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy, noutbuk sumkasy bolup biler.

  Detailshli jikme-jiklikleri talap edilişi ýaly düzüp bolýar.

 • Yoson Leather Washed Denims Finish Cowboy Canvas Backpack School Bag Rucksack Bag With Leather Trim

  Ososon deri ýuwulan eşikler, kowboý kanwas sumkasy, sumka deri bezegi bilen sumka sumkasy

  Ososon Kowboý seriýaly kanwas sumkasy, ýörite denimli agyr ýükli kanwany, ýüzüňi ýuwmak bilen, ähli dizaýny has retro we üzüm edýär.“Cowbody” stilinde uly göwrümli kompýuter, kitap, magzin, gapjyk, ipad, telefon we ş.m. ýaly zatlary goýup bilersiňiz. Gündelik durmuşda ýa-da gysga aralyga syýahat etmek üçin iň gowy saýlawyňyz.

  Bu kanwas sumkasy gündelik ulanmak ýa-da mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy, noutbuk sumkasy bolup biler.

  Detailshli jikme-jiklikleri talap edilişi ýaly düzüp bolýar.

 • Custom Preppy style girls large capacity nylon backpack tote teenage backpack tote

  “Custom Preppy” stilindäki gyzlar uly göwrümli neýlon sumka tote ýetginjek sumkasy

  Köp funksiýaly dizaýn, ipad ýa-da elektron önümleri üçin uly jübü, suw çüýşesi ýa-da zontikli zatlar üçin 2 gapjyk.Çantanyň üstünde tote funksiýasyny goşsaňyz, sumka has owadan görünýär.Theokardaky şahsy nagyşly logo.Çantanyň içindäki noutbuk üçin uly göwrümli bölüm.Detailshli jikme-jiklikleri özleşdirip bolýar.

 • New Arrival Washed Retro Leather Canvas bag Canvas backpack Cotton Rucksack For Man

  Täze geliş ýuwulan retro deri kanwas sumkasy Canwas sumka Adam üçin pagta halta

  Agyr ýükli kanwalary we PU deri bezeglerini ulanyp, “Yoson” üzüm sumkasy, ähli dizaýny has retro we üzüm görnüşi bilen ýuwmak.Uly göwrümli wariantlar üçin köp reňkli kompýuter, kitap, magzin, gapjyk, ipad, telefon we ş.m. ýaly zatlary gündelik durmuşda ýa-da gysga aralyga syýahat etmek üçin iň gowy saýlap bilersiňiz.

  Bu kanwas sumkasy gündelik ulanmak ýa-da mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy, noutbuk sumkasy bolup biler.

  Detailshli jikme-jiklikleri talap edilişi ýaly düzüp bolýar.

 • Ginger Yellow Vintage Canvas Backpack Rucksack Bag

  Zynjyr sary üzüm kanwas sumkasy Rucksack sumkasy

  Ososon zynjyrly sary reňkli kanwas sumkasy, ýörite zynjyr sary reňkli agyr reňkli kanwany ulanyp, ýüzüňi ýuwmak bilen, ähli dizaýny has retro we üzüm edýär.Uly göwrümli sumka kompýuter, kitap, magzin, gapjyk, ipad, telefon we ş.m. ýaly zatlary goýup biler. Gündelik durmuşda ýa-da gysga aralyga syýahat etmek üçin iň gowy saýlawyňyz.

  Bu kanwas sumkasy gündelik ulanmak ýa-da mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy, noutbuk sumkasy bolup biler.

  Detailshli jikme-jiklikleri talap edilişi ýaly düzüp bolýar.

 • Roll-Up Canvas Backpack Rucksack Bag School Bag

  Rollsack sumka Rucksack sumka mekdebi sumkasy

  “Yoson” rulonly kanwas sumkasy, ýüzüňi ýuwmak bilen agyr ýükli kanwalary ulanyp, ähli dizaýny has retro we üzüm edýär.Topokarky, özboluşly çelek dizaýny bilen sumka dizaýny, uly kuwwata eýe bolup, kompýuter, kitap, magzin, gapjyk, ipad, telefon we ş.m. ýaly zatlary gündelik durmuşda ýa-da gysga aralyga syýahat etmekde iň oňat saýlap bilersiňiz.

  Bu kanwas sumkasy gündelik ulanmak ýa-da mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy, noutbuk sumkasy bolup biler.

  Detailshli jikme-jiklikleri talap edilişi ýaly düzüp bolýar.

 • Durable waterproof men fashion nylon college laptop backpack 30L

  Çydamly suw geçirmeýän erkekler 30L moda neýlon kollej noutbuk sumkasy

  Suw geçirmeýän neýlon materialy, içki makalalaryň çyglylygyndan goraň.Beden materialy we PU deri bezegi üçin kontrast reňkler, wizual täsir edýär.Köp jübüler kuwwaty ulaldýar.Mugt dokalan bellik, bu sumkanyň synpyny ösdürýär.

 • 2022 Anti theft polyester college waterproof laptop backpack school backpack

  2022 Ogurlyga garşy poliester kollejiniň suw geçirmeýän noutbuk sumkasy sumkasy

  Qualityokary hilli poliesterden ýasalan, içindäki gaty kagyz nusgawy görnüşi getirýär.Ogurlyga garşy funksiýa bank kartalaryny ýa-da şahsyýetnamasyny goraýar.Suw geçirmeýän poliester bilen içerde, esasanam noutbuk, Ipad we beýleki elektronika önümleri barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

 • Wholesale custom 35L light polyester chargeable USB backpack laptop backpack

  Lomaý lomaý 35L ýeňil poliester zarýadly USB sumka noutbuk sumkasy

  Poliesteriň zarýad berilmegi bary-ýogy 0,7 Kg, ýeňil agram bolsa aýy ýüküňizi azaldar.USB deşikleri noutbugy ýa-da öýjükli telefony güýçlendirmek bilen goldaýar.Poliester we asma wagtynda gaty kagyz tagta, sumkany şekilli we nusgawy edýär.Bu sumkanyň ýokary öndürijilik bahasy bar.

 • Custom Fashion frosted women PU leather 35L backpack wholesale

  Custörite moda aýazly aýallar PU deri 35L sumka lomaý

  “Vintage” sumkasy doňan PU derisinden, wariantlar üçin dürli reňklerden ýasalýar.Gündelik gaplamak üçin 35L kuwwatlylygy goldaýar, ýa-da mekdep kitaplary, noutbuk sumkasy we ş.m. hatda gezelenç üçin hem gowy işläp biler.Bu sumka ýerüsti bejergisi sebäpli özboluşlydyr.Uly fermuar jübüleri we gapdal jübüleri kuwwaty has uly we peýdaly edýär.

 • Hot sale fashion canvas roll-top backpack canvas rucksack with leather trim

  Deri bezegli gyzgyn satuw moda kanwasy

  Bu gyzgyn satuw kanwasy deri sumka, ýokary hilli 16 oz kanwadan, hakyky deri bezeginden ýasaldy.Suw ýuwmak prosesi ýok.Youthaşlar üçin ajaýyp täze dizaýn, ilkinji görmek üçin gözüňizi alyň.Iň ýokary dizaýny we fermuar açylyş dizaýnyny birleşdirip, sumka sumkasy goşa moda elementlerini ýygnaýar.

  Moda dizaýnyndan başga-da, uly kuwwatlyk, kanwas sumkasynyň gapagyny göz öňüne getirişiňizden has peýdaly edýär.Mekdep sumkasy, gezelenç sumkasy ýa-da noutbuk sumkasy, syýahat sumkasy we ş.m.

  Her niçigem bolsa, OEM / ODM hyzmaty üpjün edilip bilner.Has köp zat hödürläris.

 • 2022 New arrival soft canvas college backpack student backpack wholesale

  2022 Täze geliş ýumşak kanwas kollej sumkasy talyp sumka lomaý

  2022 Täze geliş ýumşak kanwas kollejiniň sumkasy, ýokary hilli 16oz kanwadan ýasalan torbaly torba we çal reňkli bezeg bilen birlikde ýokary hilli 16oz kanwadan ýasalan sumka.Kanwas sumkasy ýygnanandan soň adaty suw ýuwulmagy, kollejiň sumkasyny hakykatdanam ýumşak täsir edýär.

  Uly kuwwatlylyk we köp bölekler we jübüler, kitaplary, sumkalary ýa-da gündelik zerur zatlary saklaýan ýeterlik ýer bolup galýar.2 gapdal jübü, 1 arka jübü, 2 sany uly bölüm, 1 fermuar jübüsi we kanwanyň sumkasynyň içinde 2 sany tekiz jübü.

  Üns beriň, ýuwmak prosesi sumkany ýumşak eder, ýuwulandan soň ululygy 8% -10% gysgaldar.Bu ýagdaýda, bu sumka üçin amatly ululykda galmagy maslahat berýäris.

  Logotip barada, çap etmek gowy işlär ýa-da nagyşly logotipli deri ýama hakykatdanam ajaýyp bolar.