• Hoş geldiňizOsoson !

Iň soňky moda uniseks hakyky deri egin sumkasy haçly habarçy sumkasyny ýuwdy

Gysga düşündiriş:


 • Esasy material:üzüm hakyky deri
 • Ölçegi:10.2'L * 6'W * 11.8'H
 • Kesmek:Astar ýok
 • Astar:talap edilişi ýaly poliester
 • Gurluşy:Öň tarapynda we arka tarapynda 2 sany tekiz jübü, 2 sany içerki jübü we içinde 1 sany fermuar jübüsi.
 • Faceerüsti bejergisi:Washuwuldy
 • Logotip gutar:Nagyşlanan, çap edilen we ş.m.
 • MOQ:100 sany / reňk
 • Baha:ABŞ-nyň 48-ABŞ dollary / PCS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt aýratynlyklary

  Önümiň ady “Unisex” deri egin sumkasy habarçy sumkasy
  MODEL NOOK Y-ZP0003
  MATERIAL Hakyky deri
  SIZE L26 * W15 * H30cm
  Reňk Goňur reňk, gara, kofe we ​​ş.m.
  MOQ 100 HK (aksiýa bar bolsa gepleşik geçirip bolar)
  Gaplamak PE sumka, karton guty
  OEM & ODM Hoş geldiňiz

  Haryt maglumatlary

  xq

  Moda Unisex ýuwulan hakyky deri egin sumkasy Crossbody sumka Messenger sumkasy:

  1.Retro ýüzügi, gündelik durmuşda moda we üýtgeşik halta sumkasy habarçy sumkasyny ýasaýar.
  2. Bütin halta üçin çydamly ýokarky gatlak deri super nusgawy görünýär
  3. Talap edişiňiz ýaly köp reňk.
  4. Torba wagtyň geçmegi bilen has retro alar.

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI:

  Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek, ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar.Umuman, deri haltaňyza ideg etmek üçin aşakdakylary maslahat berýäris:

  1.KONTION
  Sumkanyňyzyň guramagynyň ýa-da ýarylmagynyň öňüni almak üçin ýylda bir ýa-da iki gezek gowy deri kremini ýa-da kondisioneri ulanyň.Guradyjy howada ýaşaýan bolsaňyz, muny ýygy-ýygydan etmeli bolmagyňyz mümkin.Diňe krem ​​bilen mata bilen tutuş halta çalyň we artykmaç zatlary sürtüň.Bu tebigy deri kremlerini sumkalarymyz üçin ulanmagy maslahat berýäris.

  2. GURAMAK ÜÇIN (BOLSA WHYZ!)
  Mümkin boldugyça deri haltaňyzda çyglylykdan ýa-da çyglylykdan gaça duruň.Eger onuň üstüne bir zat dökseň, çyglylygy mümkin boldugyça çalt arassa gury mata bilen ýok et.

  Aagyş tupanynda tutuldyňyzmy?Deri haltaňyzy doly guradyň we guratmagy çaltlaşdyrmak üçin ýylylyk çeşmesini ulanmaň (bu derini zaýalap biler).Torbanyň görnüşini saklamaga we içinden çyglylygy siňdirmäge kömek etmek üçin sumkany gazet bilen dolduryň.

  3. TERJIME ED. .N
  Derini ideg etmezden ozal elleriňizi ýuwuň - eliňizdäki ýag deriniň gizlenmesine aňsatlyk bilen geçip biler.

  Hepdede bir gezek ýumşak, gury (ýa-da birneme çygly) mata alyp, derini çalt süpürmegi maslahat berýäris.Içini hem ýatdan çykarma!Astany süpürmek we hapa ýa-da galyndylary aýyrmak üçin mata ulanyň.


 • Öňki:
 • Indiki: