• Hoş geldiňizOsoson !

Habarlar

 • Ososon Wagt görkez

  Jadyly şou, 2019-njy ýylyň 5-nji fewraly, ososon ABŞ-nyň Las Wegas şäherinde geçirilen Jadyly sergä gatnaşdy.Ososon, ýüzlerçe dizaýny hasaba almazdan, tomaşa üçin iň täze 60 sany sumka getirdi.Günde 50-den gowrak müşderi bilen duşuşýarys we 5-10 sargyt edýäris ...
  Koprak oka
 • “Yoson Bag Show”

  2019-njy ýylyň 21-nji sentýabry, Alibaba Yoson üçin sumka meýdançasynyň iň köp üpjün edijilerini we 36 ýurtdan ýüzlerçe ýokary we markaly müşderini çagyryp, ososon üçin nusgalyk sergi gurady.“Yoson” Alibaba h-da hormat gazanan ilkinji we ýeke-täk öndüriji ...
  Koprak oka
 • Deri hakyky ideg

  Derini ideg etmek Hakyky deri haltasyny seresaplylyk bilen bejermek ömrüni ýyllara uzaldyp biler.Hakyky deriden maýa goýjak bolsaňyz, oňa dogry seretmegiň manysy bar....
  Koprak oka