• Hoş geldiňizOsoson !

OEM we ODM hyzmaty

Stepdim 1- Dizaýn

■ YOSON hünärli gözleg we barlag topary müşderiniň islegine görä dizaýn hyzmatyny hödürleýär.

■ Müşderi bize çeper surat hödürleýär, gözleg we gözleg toparymyz dizaýn boýunça hünärmen teklip berýär we müşderi bilen çyzgyny tassyklaýar.

design

2-nji ädim- Materiallar we esbaplar bölekleri

Material, material ýüzüni bejermek, metal garnituralary tassyklaň.

(RMS: YOSON önümleri material ýa-da metal esbaplar üçin müşderi üpjün edijisine esaslanyp öndürip biler.)

material selection

3-nji ädim- LOGO talaby

LOGO gutarmagyny we logotipiň ýerleşişini tassyklaň.

logo option

4-nji ädim. Gaplamak

Içinde gaplamak, karton gaplamak ussatlygy, önümlere bellik talaplary.

packing picture